Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

29. března 2017 svátek má Taťána

Činnost sportovní komise za uplynulé období

Činnost sportovní komise za uplynulé období

Čtvrtek, Březen 16, 2017 - 15:15
D.S.
Mýtus o činnosti sportovní komise, spočívá v rozdělení finančních podpor pro sportovní kluby v Prostějově. Musíme říci, že tomu tak není. Komise se vyjadřuje a dává doporučení Radě města Prostějova. Je pravda, že komisi byla letos přidělena částka ve výši 500.000. – Kč. Tu má k dispozici pro rozdělení dle svého uvážení podle podaných žádostí. I tak konečné rozhodnutí má již zmíněná Rada. Letos na tuto částku bylo přijato 70 žádostí od sportovních klubů.Ovšem tímto naše práce nekončí.

 

Aktivita členů je větší, a protože se o ní nemluví, zůstává tu podezření i pro některé zastupitele, že komise je málo aktivní. Dovolím si tady rekapitulovat loňský rok.

 

Na začátku minulého roku se z podnětu sportovní komise uskutečnilo slavnostní setkání k 10. výročí Síně slávy prostějovského sportu. Právě na toto výročí a z podnětu sportovní komise vznikla pamětní deska se sportovci uvedenými do síně slávy. Tato deska byla na tomto setkání odhalena a následně umístěna v důstojných prostorách na sportovní hale Sportcentra - DDM na Olympijské ulici. V letošním roce došlo k úpravě této desky a je umístěna vedle vstupu.

 

Úzká spolupráce s DDM a díky pochopení vedení tohoto centra se podařilo oživit prázdné galérie uvnitř haly a členové komise pan Sklenka a pan Zatloukal se podíleli na zřízení stále expozice sportovní fotografie. V prvotní části jsou zapůjčeny sportovní fotografie z výstavy k Mistrovství světa v parašutismu 2014. Letos se v prvním patře podařilo umístit nové fotografie a to vítězné fotografie z prvního ročníku fotografické soutěže.

 

Sportovní komise si sama v roce 2015 zorganizovala důstojné představení členů síně slávy na ligových utkáních volejbalu a basketbalu. Probíhala zde téměř celý rok soutěž pro diváky o znalostech o sportovcích uvedených do síně slávy. Správné odpovědi byly ihned vylosovány a předány odměny pro vítězného diváka.

 

V průběhu loňského roku byla vyvinuta usilovná a titěrná práce o zřízení internetových stránek www.skmpv.cz jako komunikačního prostředku se sportovními kluby v Prostějově. Podle ohlasu korespondence mají tyto stránky smysl a pozitivní dopad.

 

Členové komise již s předstihem řeší největší akci, a tou je anketa Sportovec města Prostějova za rok 2016. Bylo nutné komunikovat s kluby, požádat je o jejich nominace. Vyhodnotit a vybrat ty nejlepší sportovce, týmy či trenéry není jednoduchá práce. Dále je nutné zajistit a připravit podklady pro slavnostní vyhlášení. To je rozhodně nelehký úkol, se kterým se někteří členové komise potýkají.

 

Další loňskou a letošní aktivitou, do které se překvapivě přihlásilo větší množství autorů, je fotografická soutěž komise. Cílem, který se daří plnit, bylo nejen představit pomocí fotografie co největší zastoupení jednotlivých druhů sportu v Prostějově, ale vyměnit stávající fotografickou expozici na Sportcentru – DDM, a tím pomoci prezentovat kluby v Prostějově.

 

V komisi se pojednávaly i návrhy členů a podněty z klubů. Komise pro Radu města Prostějova podpořila projekt kola pro handicapované, které by umožnilo pronájem pro zájemce z řad Prostějovanů a rozšířilo tím nabídku Dětského dopravního centra. Diskutovalo se nad podněty z hokeje, TJ OP, fotbalu, discgolfu. Komise se snaží poznat a porozumět i problémům v klubech a provedla i zasedání mimo standardní prostory radnice a navštívila různá sportovní zařízení. Po diskuzích v komisi vzniká nový přehledný formulář pro podávání žádostí pro kluby.

 

 

Rovněž z iniciativy komise došlo k dohodě mezi některými kluby, které akceptují kartu komise a na jejím základě umožní volný vstup členům síně slávy na utkání jednotlivých klubů. Je to taková morální odměna pro tyto bývalé aktivní sportovce, kteří byli ikonami sportu a mají úzký vztah k Prostějovu.