Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

29. března 2017 svátek má Taťána

Prostějovská LIPKA oslavila 25. narozeniny

Prostějovská LIPKA oslavila 25. narozeniny

Pátek, Březen 10, 2017 - 12:45
Redakce
Prostějov – V životě každého člověka představuje prvních 25 let obrovský kus cesty. Od narození, přes první dětské krůčky a slůvka, základní vzdělání, profesní přípravu, dospělost, první zaměstnání, atd. Kolik zážitků, snů a plánů, malých či velkých vítězství, někdy i proher. To, co každý z nás za čtvrtstoletí prožije, se dá jen velmi těžce vyjádřit v několika řádcích jednoho článku. Stejně je tomu tak při snaze postihnout historii jedné organizace.

 

Vznik občanského sdružení byl iniciován neutěšenou situací v oblasti sociálních služeb na počátku devadesátých let minulého století. V celém regionu chybělo denní zařízení, které by dětem se zdravotním postižením poskytovalo potřebnou péči sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační i vzdělávací - to vše bez nutnosti využití služeb tzv. „ústavních“ pobytových zařízení a dlouhodobého odloučení dětí od svých blízkých. A tak v březnu 1992 skupinka iniciativních rodičů, zapálených odborníků a obětavých dobrovolníků, založila sdružení, které si dalo za cíl přispět k řešení tehdejší nepříznivé situace a zaplnit dlouhodobě prázdné místo v síti sociálních služeb. O několik roků později sdružení přijalo název LIPKA, který je v podstatě zkratkou složenou z počátečních písmen slov, vyjadřujících základní atributy své činnosti - „Lidskost“, „Integrace“, „Přátelství“, „Kamarádství“, „Aktivita“. V souladu s platnou legislativou se občanské sdružení LIPKA od roku 2015 transformovalo na zapsaný spolek.

 

Malý denní stacionář se speciální školou, (která se v roce 1997 osamostatnila), zahájil pravidelný povoz v pronajatých prostorách v budově mateřské školy v září 1993. Zájem však již od počátku přesahoval kapacitní možnosti dvou tříd. Proto sdružení současně rekonstruovalo budovu v Prostějově - Vrahovicích na ulici I. Olbrachta. Do nových prostor se stacionář i speciální škola přestěhovaly v květnu 1994. O několik roků později chybělo zařízení obdobného typu pro mládež, zájem o služby měla i skupina seniorů. Proto se LIPKA znovu pustila do rekonstrukce (nyní rozsáhlé budovy bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na ulici Tetín) a vybudovala Centrum denních služeb - adekvátní prostorové zázemí, kam se denní stacionář v roce 1999 přestěhoval. V souladu s potřebami obyvatel města své služby rozšířil i pro cílovou skupinu mládeže a dospělých osob do 55 roků věku. Dnes služeb denního stacionáře pravidelně využívá 39 dětí a 43 mladých a dospělých osob, stejně jako služeb vlastního nestátního zdravotnického zařízení v oboru rehabilitace a klinické logopedie. V roce 2000 mohla být otevřena i zcela nová sociální služba - Domovinka pro denní pobyt seniorů, v současnosti fungující v podobě sociálně aktivizační služby pro seniory.

 

LIPKA ve své činnosti vždy reflektovala a reagovala na potřeby cílové skupiny. Ve své době dlouhodobý nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním, jejich sociální izolace i potřeba pracovní integrace a sociálního začlenění byly hlavními impulsy pro vytvoření chráněné dílny. Malá dílna zaměstnávající 12 lidí se postupně rozrostla a LIPKA na jejím základě v roce 2000 vybudovala jedno z prvních sociálních družstev v ČR pod názvem SENZA družstvo, chráněná dílna. Přes složitější až průkopnické začátky a tvrdé dopady ekonomické krize SENZA pracuje doposud. Již sedmnáctý rok v dílnách nachází trvalé a smysluplné pracovní uplatnění zhruba 45 lidí s různým stupněm zdravotního znevýhodnění.

 

Poslední roky se pracovníci LIPKY stále častěji setkávali s dalším problémem. I děti se zdravotním postižením dospívají, jejich rodiče stárnou a mnohdy jsou již ve věku, kdy sami potřebují podporu a péči. S letitou znalostí potřeb svých uživatelů a po důkladných přípravách se LIPKA pustila do realizace rozsáhlého investičního projektu s názvem „Mám kam jít“. V květnu 2015 tak mohla otevřít nové zařízení v Prostějově – Vrahovicích na ulici J. Köhlera, poskytující dvě nové sociální služby. Chráněné bydlení s kapacitou 14 míst, které umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním co možná nejvíce samostatný život, osvojit si péči o sebe sama, co a jak nakoupit, uvařit, uklidit, atd. Sociálně terapeutická dílna v podobě malé cukrárny pro veřejnost vytváří podmínky pro přípravu 6ti převážně mladých lidí k možnému budoucímu pracovnímu uplatnění. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Díky poskytnutému výtěžku z Adventních koncertů České televize mohly být obě služby velmi moderně vybaveny a zařízeny. K úspěšné realizaci celého projektu svou podporou a pomocí velkou měrou přispěl také Magistrát města Prostějova.

 

 

Předchozí řádky jsou jen výčtem pomyslných milníků v existenci a vývoji jedné z prostějovských neziskových organizací. LIPKA uplynulé čtvrtstoletí naplnila cílevědomou prací, do které se promítlo mnoho lidských osudů a životních příběhů. Prvotním cílem veškerých aktivit však stále zůstává každodenní pravidelné poskytování kvalitních sociálních služeb dětem, dospělým lidem a seniorům. Lidem, kteří naše služby potřebují a projeví o ně zájem, kterým pomohou žít co možná nejběžnějším způsobem života svých vrstevníků. Nejlepším oceněním práce kvalifikovaného, tvůrčího a lidsky vyspělého týmu pracovníků všech poskytovaných sociálních služeb je spokojenost jejich uživatelů i vzrůstající počet zájemců.

 

Za úspěchy i neúspěchy LIPKY stojí lidé. Lidé se svými klady a zápory, se svými starostmi, radostmi, schopnostmi a dovednostmi. Lidé, kteří spoluutvářejí náš život i celou společnost, lidé s darem účastnosti, solidarity, úctou k jiným byť jakkoliv odlišným a se smyslem pro dobročinnost. Bez podpory všech lidí s dobrým srdcem, bez obrovské vstřícnosti a pochopení představitelů menších i velkých firem, společností či výrobních závodů z regionu, letitých dobrovolných spolupracovníků, různých nadačních fondů, fondů EU a zejména bez dlouhodobé podpory a spolupráce města Prostějova by LIPKA na své cestě nikdy nedošla tam, kde je dnes - neopomenutelnou a stabilní součástí sítě sociálních služeb v našem městě a regionu. Všem konkrétním i bezejmenným podporovatelům, spolupracovníkům, členům řídícího výboru, bývalým i současným pracovníkům patří obrovské poděkování.

Mgr. Renata Čekalová

 

předsedkyně LIPKA, z.s.