Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome má svoje pravidlá

Ako na správne zapojenie rozvádzača v rodinnom dome?

V dnešnej uponáhľanej dobe si už nevieme predstaviť život bez elektrickej energie. Bez úžitkových elektrických spotrebičov ktoré používame denne ale aj tých ktoré nám slúžia na oddych či zábavu. Súčasťou elektrickej schémy každého rodinného domu sú tri rozvodové skrinky: prípojková skrinka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač. Na zapojenie rozvádzača v rodinnom dome potrebujeme elektromerový rozvádzač, z ktorého je domový rozvádzač priamo napájaný káblom, ktorý je dimenzovaný na hodnotu ističa. Obsluha a údržba domového rozvádzača sú výlučne na obyvateľoch domu (respektíve na  elektrikárovi). Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je technicky riešené spínacími a bezpečnostnými prvkami a je vo výlučnej kompetencii pracovníka s odbornou spôsobilosťou, teda elektrikára.

Umiestnenie rozvádzača

Umiestnenie a zapojenie rozvádzača v rodinnom dome
Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome má svoj postup

V prípade umiestnenia rozvádzača sú nevhodné až zakázané miestnosti  domu ako detská izba, obývačka, kúpeľňa či kuchyňa. Taktiež je nevhodné umiestniť ho pod schody, do práčovne či pivnice. Vždy  je potrebné klásť dôraz hlavne na bezpečnosť. V prvom rade musí byť zapojený rozvádzač v rodinnom dome  jednoducho prístupný, musí byť zabezpečená bezpečná údržba, obsluha prípadne revízie. V zmysle platnej legislatívy musí byť pred rozvádzačom trvale voľný priestor a to 60 – 80 cm voľnej plochy.  Nemôže sa vkladať do vstavaných skríň ani ho zakrývať nábytkom. Musí byť umiestnený tak aby naň dosiahli všetci obyvatelia domácnosti samozrejme okrem detí. V novostavbách sa rozvodová skriňa umiestňuje do technickej miestnosti. Tu sa okrem rozvodovej skrine nachádza aj kotol na kúrenie, rozvody vody, elektrický bojler a pod.

Rekonštrukcia elektrického rozvádzača

V minulosti sa zapájali rozvádzače v rodinných domoch v predsieňach pri alebo nad vchodovými dverami, prípadne vonku. Umiestňovanie rozvádzačov vo vonkajšom prostredí nie je vhodné vzhľadom k mikroklimatickým podmienkam či vandalizmu. Počas rekonštrukcie sa odporúča premiestniť ho dovnútra. Zo stavebno – technického pohľadu to nie je také zložité ako v panelákových bytoch lebo sekanie do tehly je v porovnaní so železobetónom jednoduchšie a lacnejšie. Konečnou bodkou za realizovanou elektroinštaláciou je revízia. Revíziu vykonáva odborný pracovník – revízny technik, ktorý na mieste posudzuje bezpečnosť a funkčnosť celého systému.  V každom prípade zostavenie a zapojenie rozvádzača v rodinnom dome treba z hľadiska bezpečnosti nechať na odborne spôsobilé osoby. Viac informácií nájdete na  https://www.i-elektrikar.sk/