Strecha z kvalitnej škridle

Plochá strecha a niekoľko v praxi využiteľných poznatkov pri starostlivosti o ňu

Na úvod by sme si celkom určite mali ozrejmiť, že každá časť nehnuteľnosti by mala byť aspoň z času na čas podrobená hoci len minimálnej kontrole a v tomto smere väčšinou stačí len preverenie aktuálneho stavu jednoduchým pohľadom. Takto je tomu aj v prípade plochej strechy a vizuálna kontrola by mala byť plne schopná odhaliť prípadný problém v menšom i väčšom meradle. Strecha je totižto práve tým miestom, ktoré je neustále vystavené rôznym vplyvom počasia a ostatným externým vplyvom. Ak takúto kontrolu strechy nepodceníme a budeme ju pravidelne opakovať, potom budeme vedieť celkom pohodlne predísť výskytu oveľa väčších problémov a tie si budú môcť pokojne vyžadovať radikálny zásah, ktorý môže byť náročný aj z finančného hľadiska. Vďaka tomu vytvoríme dobrý základ pre to, aby nám strecha vydržala skutočne dlho a mohli sme sa z jej funkčnosti tešiť dlhé desaťročia. 

Strecha ochraňuje náš majetok a vytvára bezpečné miesto pre náš život, venujme jej preto pozornosť 

Strecha musí vydržať roky
Odolnosť strechy

Strecha si aj z vyššie uvedených dôvodov vyžaduje hoci len sporadické čistenie. Samozrejme, že strechu nebudeme čistiť s takou frekvenciou ako vysávame v domácnosti, no v žiadnom prípade by sme tento proces nemali odkladať na vedľajšiu koľaj. Čistenie strechy pritom môže mať zásadný vplyv na jej hydroizolačnú funkciu a tá je predsa jednou z tých najdôležitejších úloh, ktoré strecha plní. Ak sú v blízkosti nehnuteľnosti vyššie dreviny, tak tie budú celkom určite na streche zanechávať rôzne nečistoty. Medzi tie najčastejšie patria zvyšky konárov a v jesenných mesiacoch sú to taktiež listy. V rôznych záhyboch a na okrajoch by sme si taktiež mali dať pozor na kopiaci sa mach. Aj ten najmenší problém môže postupom času vyústiť do oveľa vypuklejšieho problému a práve z tohto dôvodu by sme aj tým najmenším poruchám mali venovať adekvátnu porciu pozornosti a starostlivosti. Všetkého veľa škodí a to platí aj v tomto prípade. Pri odstraňovaní nečistôt si pritom dávajte pozor na používanie rôznych chemikálií a agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré môžu streche skôr ublížiť ako pomôcť. Ak chcete zistiť viac kliknite na webovú stránku https://krytina.sk/