Kotol na drevo treba správne vybrať

Poradíme vám ako vybrať kotol na drevo

Z hľadiska spôsobu osadenia kotla na drevo do priestoru by sme ich mohli rozdeliť na závesné a stacionárne. Prvý variant visí na stene, druhý menovaný je jednoducho postavený na podlahe. Povedať, ktoré riešenie je výhodnejšie je prakticky nemožné, pretože výber kotla na drevo v tomto ohľade plne závisí od vašich priestorových možností. Oveľa dôležitejšie je rozhodovanie podľa služieb, ktoré vám bude kotol na drevo poskytovať. Budete využívať kotol len na kúrenie alebo budete prostredníctvom neho ohrievať i úžitkovú vodu? Pri zodpovedaní tejto otázky máte na výber medzi kotlom na drevo s prietokovým ohrievačom a so vstavaným alebo externým zásobníkom. 

Kotol na drevo a aké máte možnosti výberu 

Kotol na drevo a drevené peletky
Kotol na akékoľvek drevo

Z hľadiska možnosti regulácie teploty potom máte na výber medzi priestorovým a ekvitermickým regulátorom. V prípade priestorového regulátora hovoríme o klasickom termostate ku kotlu, pričom teplota v danej miestnosti je regulovaná na základe nastavenia. Takýto model je vhodný predovšetkým do bytu. Druhý spomínaný variant upravuje teplotu v závislosti od vonkajšej teploty. Takýto model je v praxi vhodný do rodinných domov a dôvodom je najmä možnosť úspory nemalých finančných prostriedkov na vykurovanie. Ak ste sa definitívne rozhodli pre kotol na drevo, potom je nutné zodpovedať otázku skladovania takéhoto paliva a aký typ dreva máte k dispozícii. Niektorí majitelia takéhoto kotla zvyknú skladovať drevo i na záhrade kde ho prikryjú nepremokavou plachtou. Ideálnym riešením je však uloženie dreva do interiéru, najlepšie pre tento účel poslúži kôlňa alebo iný nepremokavý prístrešok. Kotol na drevo je možné rozdeliť aj podľa toho, akým spôsobom je zabezpečený prísun spaľovacieho vzduchu a tu rozlišujeme prirodzený a nútený variant. Prvý spomínaný je závislý od ťahu komína a ten vytvára v ohnisku podtlak. Vzduch je pomocou špeciálnych otvorov nasávaný do ohniska a tie je možné regulovať podľa potreby. Nútený variant je charakteristický tým, že podtlak je vytváraný a regulovaný pomocou odťahového regulátora. Nakoľko je zabezpečený nútený prísun vzduchu, tak majiteľ má lepšiu kontrolu nad procesom spaľovania. Kotly môžeme taktiež rozdeliť podľa prísunu paliva a tu je nutné spomenúť ručný a samočinný variant. Ako už z názvu vyplýva, tak ručný prísun závisí od rýchlosti spálenia dreva a tesne pred jeho vyhorením je potrebné priložiť opätovnú dávku. Samočinný prísun je charakteristický automatickým dávkovaním paliva a vyznačuje sa vyššou úsporou nákladov na vykurovanie.  

Všetko o vykurovaní nájdete na internetovej stránke http://vykurovanie24.sk/.