Štýlová drevena terasa na pilieroch

Prečo je lepšie, aby drevená terasa na pilieroch bola postavená profesionálmi?

Na internete nájdete nespočetné množstvo návodov, rád či videí, ako si môžete spraviť vlastnoručne nejaké veci, ušetriť tak peniaze a zároveň aktívne tráviť svoj voľný čas. Jedným z návodov, ktorý nájdete na internete je aj návod na stavbu drevenej terasy na pilieroch. Drevená strecha na pilieroch však nie je taká jednoduchá stavba a ak nemáte dostatočné množstvo skúsenosti, tak výsledok nemusí byť taký, ako možno očakávate. Ak chcete, aby drevena terasa na pilieroch bola pýchou vášho domu či chaty, určite stavbu zverte do rúk odborníkov, pretože tí majú požadovanú prax, skúsenosti a samozrejme aj vzdelanie.

Na čo by ste si mali dať pozor, ak ste sa rozhodli stavať drevenú terasu na pilieroch svojpomocne?

Dizajnová drevena terasa na pilieroch
Ošetrovanie drevenej terasy na pilieroch

Prečo by vaša drevená terasa na pilieroch mala byť postavená profesionálmi? Je niečo, čomu by ste sa zaručene mali vyhnúť, aby výsledok bol taký, aký očakávate? No v prvom rade ak by ste sa rozhodli, že drevená terasa na pilieroch bude postavená svojpomocne, no mohlo by sa stať, že by ste urobili veľké množstvo chýb, najmä takých ktoré by mohli dokonca ohroziť aj statiku celej stavby. Okrem vzdelania je potrebné mať aj dobrý a kvalitný materiál, a preto výber materiálu je tiež veľmi dôležitý. Ak sa znovu nevyznáte, aké drevo je najvhodnejšie na stavbu, z akého dreva by mala byť vaša drevená terasa na pilieroch byť postavená, tak môžete sa dopustiť ďalšej chyby. Najčastejšie sa využíva tvrdé drevo, ktorého životnosť je dlhšia než v prípade mäkkého dreva. Často je drevená terasa na pilieroch aj pod prístreškom, teda má nejakú strechu, a tak sa drevo použité na terase, na podlahe je chránené aspoň trošku pred poveternostnými podmienkami. Samozrejme mali by ste sa venovať aj pravidelnej starostlivosti. Aby statika vašej terasy bola správna, tak je potrebné správne rozmiestniť hranoly. Dôvodom je, že ak by neboli dodržané odstupy hranolov, mohlo by sa stať, že dosky by sa vám začali prehýbať, prípadne by mohli prasknúť. To by mohlo spôsobiť deformáciu celej terasy. Samozrejme aj ostatné materiály musia byť kvalitné, napríklad spojovací materiál. Okrem kvality musí byť dodržané aj správna veľkosť napríklad materiálu, napríklad ak by ste použili malé skrutky, nedržala by drevená strecha na pilieroch ako by mala. Kvalita je nevyhnutná pre to, lebo je to stavba v exteriéri, ktorá odolávať musí poveternostným vplyvom. Ak chcete, aby vaša drevená terasa na pilieroch bola kvalitnou stavbou, aby spĺňala nielen bezpečnostné a statické normy, ale bola aj esteticky pekná, tak sa obráťte na profesionálov, ktorí majú mnoho skúsenosti. Ak hľadáte takú firmu, navštívte webovú stránku https://www.terasa-snov.sk/.