Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

22. května 2018 svátek má Emil

Druhá vlna kotlíkových dotací!

Druhá vlna kotlíkových dotací!

Sobota, Červen 17, 2017 - 12:30
Redakce
Olomoucký kraj – V září 2017 začíná v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Získejte až 120 000 korun na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla!
Ilustrační foto

 

Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

 

Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 korun, výše dotace je odvislá dle typu nového zdroje vytápění. V případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, je podpora navýšena o částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. 7. 2015.

 

K žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci rodinného domu, kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu a další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).