Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

22. května 2018 svátek má Emil

Je Hanácký Jeruzalém Prostějov antisemitský?

Je Hanácký Jeruzalém Prostějov antisemitský?

Pondělí, Srpen 28, 2017 - 14:13
Redakce
Již nějaký čas se v masmédiích objevují články líčící Prostějov, který byl přezdívaný jako Hanácký Jeruzalém, za hnízdo antisemitismu v ČR. Jaká je však realita?

 

V Prostějově jako v mnoha dalších městech v ČR se svádí jakýsi žabomyší boj mezi koalicí a opozicí. Prostějov však má specifikum, které lze ve zkratce nazvat pojmem „fenomén rodiny Čechovi“. Sedmnáctiletý aktivista Jakub Čech se snaží vykreslovat město Prostějov jako „hnízdo všeho zla v ČR, možná i na celé této planetě“. Co ho k tomuto konání (nebo kdo) vede, nechme nyní mimo rámec naší úvahy. Jen on si musí jednou se svým svědomím srovnat, zda je důležitější krátkodobá popularita a přízeň médií, nebo obraz rodného města, které vykresluje v co nejčernějších barvách. 

 

Zaměřme se spíš na to, jak se i jeho otec snaží vykreslovat rodné město. Před nedávným časem vyvolal otec mladého aktivisty sérii článků, ve kterých tvrdí, že město Prostějov se chová „macešsky“ k svému významnému donátorovi panu Winterovi. Snaží se přesvědčit veřejnost o tom, že zatím co pan Winter věnoval městu cenou sbírku hodin, v hodnotě několika milionů, tak město Prostějov není ochotno se starat o jeho hrob. Ve svém e-mailu, který zaslal primátorce města paní Aleně Raškové, se dožadoval toho, aby se město Prostějov začalo starat o (dle jeho názoru) zanedbaný hrob pana Wintera. 

 

Rada města rozhodla, dle nám známých skutečností, o tom, že na podnět pana Ivana Čecha má odpovědět náměstek Pavel Smetana. Ten dne 1. 6. 2017 odpověděl panu Čechovi v tom duchu, že neexistuje jak pan Ivan Čech tvrdí, žádná židovská část městského hřbitova, že vedle městského hřbitova je zde hřbitov židovský, jehož majitelem je Židovská obec v Brně (dále jen ŽO Brno) a o jeho pietu se stará společnost MATANA. Ani tato společnost, ani ŽO Brno nepožádali o pomoc při údržbě hrobu pana Wintera. Město nemůže narušovat vlastnická práva majitele hřbitovu bez jejího souhlasu. Dále pan náměstek sdělil panu Čechovi, že pokud ŽO Brno či společnost MATANA požádají o pomoc město Prostějov, bude této žádosti vyhověno a tak jako v minulosti jim pomůže. S touto odpovědí se pan Ivan Čech nespokojil, pana náměstka Smetanu, jehož manželka je vnučkou předsedy Židovské obce v Prostějově JUDr. Otty Brattera, označil za „latentního antisemitu“ a dokonce zpochybnil i židovský původ jeho ženy, když prohlásil, „že její matka nebyla židovka a tudíž se nemá právo k věci vyjadřovat, neboť se židovství posuzuje po matce a ne po otci a její manžel není dle pana Čecha oprávněn se již vyjadřovat vůbec“. Tolik k postoji pana Ivana Čecha. 

 

Zarážející je ta skutečnost, že zatím co se I. Čech ohání tzv. zájmy rodiny pana Wintera, tak zároveň dehonestuje potomky židovské komunity a svoji kritikou údržby židovského hřbitova vzbuzuje dojem, že se společnost MATANA, která pečuje o židovské hřbitovy na Moravě nedostatečně stará o židovský hřbitov právě v Prostějově. Pan Winter, který se shodou okolností stal, nechtěným účastníkem žabomyších válek po 75 letech od svého smutného skonu by se asi divil, jak lze z lidského neštěstí „dělat politický kapitál“. 

 

Otázka tedy zůstává, zda je Prostějov opravdu strašným místem k žití plným antisemitismu, nebo se pouze někteří jedinci snaží parazitovat na neštěstí jiných? Odpověď nechť si každý čtenář těchto řádků najde sám.

 

Autor fotografií: 
Redakce