Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

19. března 2019 svátek má Josef

MUDr. Marek Obrtel: „Zachraňuji zraněné. Sloužím vlasti. Žiji pro rodinu.“

MUDr. Marek Obrtel: „Zachraňuji zraněné. Sloužím vlasti. Žiji pro rodinu.“

Čtvrtek, Srpen 30, 2018 - 11:19
Redakce
Prostějov – Lékař a záchranář Marek Obrtel usiluje v říjnových volbách o senátorské křeslo. Nabízí zkušenosti získané z velitelských a řídících pozic ve vojenských i civilních institucích, které vybudoval nejen v České republice, ale i během zahraničních vojenských misí. Svoji kandidaturu opírá o tři hlavní témata, jimiž jsou obnovení obranyschopnosti naší země, zachování tradiční rodiny a obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví. Kandiduje za Českou stranu národně sociální v senátním volebním obvodě číslo 62 – Prostějov.
www.marekobrtel.cz

 

Kandidujete na senátora ve volebním obvodu č. 62 – Prostějov. Jste lékař - záchranář a bývalý voják, z jakého důvodu se nyní chcete stát politikem?

Kandidatura mi umožňuje upozornit na problémy, se kterými se potýkáme, a navrhovat možná řešení. V minulosti jsme byli svědky levo-pravého rozdělení světa, dnes však "frontová linie" vede jinde. Proti národům a národním státům stojí zájmy korporátního a nadnárodního sektoru, který nevybíravými a nedemokratickými způsoby národní státy ničí. To omezuje naše svobody zcela novým způsobem, což nedokážu přehlížet. Vždy budu bojovat za národní zájmy naší vlasti, za její suverenitu, nezávislost a bezpečnost.

 

Co nám jako senátor nabízíte?

Nabízím zkušenosti získané z velitelských a řídících pozic ve vojenských i civilních institucích, které vybudoval nejen v České republice, ale i během zahraničních vojenských misí. Svoji kandidaturu opírám o tři hlavní témata, jimiž jsou obnovení obranyschopnosti naší země, zachování tradiční rodiny a obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví.

 

Jak chcete obnovit obranyschopnost naší země?

Mám rád svou vlast a chci, aby se dokázala účinně bránit. Aby její občané byli připraveni k obraně své domoviny v krizi. Skrze senátorský mandát budu usilovat o posílení občanské informovanosti a připravenosti obcí na různé krizové situace. Chci svými postoji obnovit a upevnit sounáležitost občanů k naší zemi a k sobě navzájem a iniciovat změnu charakteru ozbrojených sil, tedy Armády ČR, na domobranecký model švýcarského typu adaptovaný na české podmínky. S tím souvisí mimo jiné také využití všeobecné branné povinnosti a znovuzavedení vojenského výcviku, který je nutným předpokladem pro fungování obranyschopnosti naší vlasti.

 

V minulosti jste bojoval pod hlavičkou NATO v Bosně a Hercegovině, v Kosovu i jako velitel kontingentu a náčelník polní nemocnice v Afghánistánu. Známým jste se stal v roce 2014, kdy jste dobrovolně odevzdal všechna svá vyznamenání. Proč jste tak učinil?

Chtěl jsem tak vyjádřit svůj naprostý nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku, zemím EU a všem svobodným a suverénním zemím světa nyní i v minulosti a zejména s jejími důsledky. Také jsem chtěl demonstrovat svůj nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu (zejména) mezi USA a Ruskem na území Evropy.

 

pplk. v. z. MUDr. Marek Obrtel

Marek Obrtel se narodil v roce 1966 v Přerově. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy úspěšně absolvoval v roce 1991 a kromě titulu doktora medicíny získal i hodnost nadporučíka. Později složil atestaci ze všeobecného praktického lékařství. V rámci působení ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá absolvoval i první zahraniční mise v Bosně a Hercegovině v letech 1998 – 1999. Po návratu zastával funkci zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby v Hradci Králové a v roce 2001 byl převelen k Sekci vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR, kde pracoval jako zástupce náčelníka odboru výstavby vojenského zdravotnictví. Odtud byl v roce 2002 vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině. Po návratu z Kosova se následkem osobních zkušeností již dále nemohl ztotožnit s praktikami NATO a na vlastní žádost z armády odešel. V roce 2006 se stal ředitelem Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Pardubického kraje, kterou vybudoval. V roce 2010 se jako lékař ZZS Olomouckého a později Zlínského kraje vrátil do Rokytnice u Přerova, kde žije a pracuje jako lékař v oboru urgentní medicíny dosud a kde je také zastupitelem. Je otcem 6 dětí.