Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

20. června 2018 svátek má Květa

Video: DJ MOROZOV - Prostějovský udavač

Video: DJ MOROZOV - Prostějovský udavač

Čtvrtek, Červen 29, 2017 - 09:15
Redakce
Politický aktivismus některých jedinců má v poslední době více negativních ohlasů, než těch pozitivních. Právě jedna z těchto osob se stala obětí amatérského songu skupiny DJ MOROZOV.
Video: Prostějovská Pravda

 

Mění se doba a s ní i lidé a hodnoty společnosti. Zatím co v 90. letech 20. století po pádu komunistického režimu se začala společnost probouzet do svobodného světa, nyní sledujeme opačný trend. Udávání, šmírování, pomlouvání lidí, kteří se mi nelíbí či mediální hony na ty co se mnou nesouhlasí, se stávají znovu společenskou normou. Utvořila se zde samozvaná skupina tzv. aktivistů (nebo spíše kverulantů), která si klade za cíl prosazovat jedinou pravdu jimi hlásanou a potírání názorů, které s nimi nesouhlasí vč. pronásledování hlasatelů těchto pro ně nepohodlných názorů.

 

Hlasatelé nové jediné pravdy a lásky, pod pláštíkem humanity, demokracie a multikulturalismu potlačují svobodu slova, zpochybňují pluralitu názorů a plivou na národní tradice. Tito lidé, mnohdy i vysokoškolsky vzdělaní na soukromých školách nevalné kvality a pověsti si osvojují právo diktovat jiným, co si mají myslet, co mohou říkat a jak se mají chovat. Tito hlasatelé jediných pravd, popírají samu podstatu zastupitelské demokracie. Pokud jejich kandidáti uspějí a dosáhnou nějakých politických pozic, je vše v pořádku. Běda však uspějí-li jejich názoroví oponenti. To je hned oheň na střeše. Okamžitě začnou napadat zvolené zástupce s jiným názorem, začnou je pomlouvat a špinit bez jakýchkoliv důkazů a snaží se u toho tvářit, jako někdo kdo opravdu hájí zájmy občanů, proti jejich politickým oponentům. Nedokážou se smířit s principem zastupitelské demokracie, že vítěz vládne. 

 

Demokracie díky těmto aktivistům opět ztrácí na síle a postupně je nahrazována diktátem menšiny ve jménu jediné správné cesty. Smutné je, že tyto trendy podporují mnohá média, jejichž novináři mají jedinou kvalifikaci a tou je hon za senzací za každou cenu ve jménu zvyšování čtenosti. 

 

V současné době tedy stojí společnost na rozcestí, nyní se rozhoduje o tom, zda principy demokracie, jako je svoboda slova, svoboda shromažďování a právo na objektivní informace, zůstanou zachovány, či zda se společnost vrátí k nové verzi totalitarismu a nastoupí vláda mladých aktivistických Pavlíků Morozovů, svazáků dnešní doby, kteří ještě nic nedokázali a kteří se bez sání prostředků ze státních či obecních zdrojů nedokážou sami uživit. 

 

Autor fotografií: 
PV Pravda