Daňové poradenstvo Bratislava má význam

Daňové poradenstvo v Bratislave a aké služby ponúka svojim klientom

Na úvod je potrebné vymedziť pojmy. Daňové poradenstvo Bratislava býva častokrát zamieňané s vedením účtovníctva. Jedná sa však o dve samostatné oblasti pôsobenia. Kým účtovníctvo je poskytované na základe voľnej živnosti, pri poskytovaní daňového poradenstva Bratislave je potrebné získať príslušnú licenciu. Až následne vie daňový poradca poskytovať služby v tejto oblasti v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. V akých prípadoch odporúčame využiť služby daňového poradenstva v Bratislave, za čo zodpovedá daňový poradca a aké výhody následne klient získa? 

Daňové poradenstvo v Bratislave a v čom spočíva jeho podstata? 

Účtovníctvo a daňové poradenstvo Bratislava
Dokumenty pre daňové poradenstvo

Ak sme vyššie spomínali, že daňové poradenstvo v Bratislave je možné poskytovať výlučne na základe licencie, je potrebné spomenúť aj náležitosti na jej udelenie a získanie. Licenciu môže získať výlučne bezúhonná osoba so spôsobilosťou na právne úkony. Ďalšími náležitosťami sú vysokoškolské vzdelanie, absolvovanie potrebnej praxe a odbornej skúšky. Až splnenie všetkých uvedených podmienok oprávňuje daňového poradcu poskytovať poradenstvo v oblasti daní. Pod praxou je myslená minimálne päťročná prax v oblasti ekonomiky alebo trojročná prax na pozícii asistenta daňového poradcu. Ak teda poradca už takouto licenciou disponuje, klient má istotu, že v oblasti daní jedná so skutočným odborníkom. Služby daňového poradenstva v Bratislave využívajú najmä klienti, ktorý plánujú vykonať nemalé obchodné transakcie a vtedy je bezpochyby vhodné konzultovať dané operácie s daňovým poradcom. Stanovisko poradcu následne dáva klientovi istotu, že transakcia nebude v rozpore s legislatívou a v súvislosti s ňou mu nehrozia žiadne riziká. Ako príklad môžeme uviesť stredne veľký podnikateľský subjekt so spracovaním účtovníctva a daní internými zdrojmi. Tento subjekt sa v rámci vlastnej expanzie rozhodne nadobudnúť obchodný podiel v inej spoločnosti. Daná transakcia následne môže obsahovať určité účtovné a daňové riziká. Navyše suma za takúto transakciu sa bude prinajmenšom pohybovať na úrovni niekoľko stotisíc eur. V tomto smere je vhodné získať oficiálne stanovisko licencovaného daňového poradcu, ktorý dokáže celý prípad pripraviť tak, aby kupujúci nebol vystavený žiadnemu daňovému riziku a zhodnotil tiež prípadnú výhodnosť alebo nevýhodnosť celej transakcie. Služby daňového poradenstva v Bratislave teda klienti využívajú najmä pri kalkuláciách dane, na konci roka pri výpočte dane z príjmov právnických osôb alebo pri koncoročných uzávierkach či daňových priznaniach.  

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.