Jistič v průmyslu

Elektrický jistič jako náhrada za pojistky

Den bez elektrické energie si už ani neumíme představit. Elektrická energie se stala nedílnou součástí našich životů. Elektrických spotřebičů, které usnadňují všední den a pomáhají v domácnosti neustále přibývá. Ale nejen v domácnosti je důležitá elektrická energie. Připojení elektriky do jakéhokoli objektu se skládá ze tří základních částí – elektrické přípojky, elektroměrového rozvaděče a poté domovního rozvaděče. Zatímco první dva jsou v absolutní péči rozvodné sítě, do rozvodné skříně může zasahovat majitel nemovitosti, respektive elektrikář. Ve starších objektech byly v těchto skříních instalovány klasické pojistky, které bylo nutné v případě zkratu vyšroubovat a vyměnit. Jako náhrada za pojistky přišel jistič, který je rozdělen podle velikosti elektrického napětí, který jím prochází. Jistič má oproti pojistkám výhodu, že po odstranění zkratu není třeba jej vyměňovat jako pojistky, ale jej jednoduše nahodit.

Zapojení elektrické rozvodové skříně

Jistič a jeho využití v technice
Využití jističe v praxi

Sestavení rozvodové skříně je uvedeno u novostaveb v projektové dokumentaci, kde je přesně uvedeno jaké druhy jističů je třeba použít a na které elektrické obvody je napojit. Při výměně elektrické rozvodové skříně ve starších objektech elektrikář vychází ze zjištěného stavu. V současnosti se do rozvodové skříně kromě jističů přidává i proudový chránič, který částečně ochrání před zásahem elektrického proudu nebo požárem. Jeho primárním úkolem je sledování množství proudu přetékajícího přes fázový vodič do spotřebiče a množství proudu, který se vrací zpět. Pokud systém zjistí, že se veškerý proud nevrací, znamená to, že prochází lidským tělem nebo jiným objektem a může způsobit úraz nebo požár. v takovém případě se celý systém vypne. Kromě toho elektrická rozvodová skříň obsahuje několik druhů jističů. Označují se velkými písmeny B, C, D. Jističe typu B se používají jako ochrana elektrického vedení v domácnosti, jističe typu C jsou určeny pro menší elektromotory a typ D se využívá pro velké indukční a kapacitní zátěže. Při sestavování elektrické rozvodné skříně je mimořádně důležité, aby ji sestavil zkušený odborník. Ať už se jedná o rozvodnou skříň pro novostavbu nebo při výměně a rekonstrukci. Pouze takovýmto způsobem lze zajistit, že bude sestavena a připojena správně podle platných norem a doporučení. Více informací o tomto tématu se dozvíte po navštívení následující stránky: https://www.legrand.cz/