Elektromotor i pro malé dopravní prostředky

Elektromotor – je vhodný i pro kola?

Setkali jste se už i vy s elektrokolem? V současnosti se s nimi začínáme setkávat stále častěji. Přinášejí s sebou mnoho výhod, a to tak finančních i těch z hlediska komfortu. Jsou využívány hlavně ve větších městech, příměstských částech či prostě všude tam, kde je třeba překonat určitou vzdálenost co nejrychleji. Každý, kdo se s elektrokolem setkal nebo je jeho vlastníkem oceňuje hlavně to, že šetří síly. Za pohonem tohoto stroje stojí elektromotor, díky němuž se zvyšuje i rychlost a současně i dojezd.

Elektromotor jako podstatná část elektrokola

Elektromotor je oblíbený už i na Slovensku
Údržba elektromotoru

Elektrokolo lze charakterizovat jako dopravní prostředek, který obsahuje přídavný elektrický pohon, díky kterému je možné se pohybovat téměř aniž by člověk musel vynakládat síly. Za hlavní část takového stroje se považuje elektromotor, díky kterému je umožněno, aby se dal stroj do pohybu. Řídící jednotka je nedílná součást elektromotoru. Skládá se z několika částí, přičemž nejpodstatnější je elektromotor, ovládání, brzdy a baterie. Kromě toho se v řídící jednotce nachází i další příslušenství. V případě elektromotorů se nejčastěji setkáváme s motory typu HUB, které se umísťují do středového náboje kola. Dělí se do dvou základních částí, a to na elektromotory přímé či voľnoběžkové. S HUB motorem se pojí i řídící jednotka, která je určena právě pro tento typ. V případě tohoto typu řídící jednotky dochází k vytváření DC proudu, který zajišťuje to, že motor pracuje co nejefektivněji. K řídící jednotce se napájí i baterie, která vydává určitou sílu, která je dále předávána do motoru. A právě řídící jednotka a baterie určují to, jaká bude síla motoru a tudíž i samotného kola. V elektrokolech se nejčastěji používají dva druhy baterií, a to olověné nebo lithiové. Každá z nich má své výhody, přičemž nespornou výhodou lithiových je to, že jsou pro tato zařízení jednak vhodnější, ale jsou také modernější a praktičtější. Olověné mají nižší životnost a současně i vyšší hmotnost, což představuje i jejich nevýhodu. Proto se nejčastěj setkáváme právě s lithiovými. Při výběru správné baterie je důležité sledovat její kapacitu a současně i napětí. Právě díky těmto parametrům se dá určit i dojezd elektrického kola.

Kvalitní elektromotory pro různá zařízení

Elektromotory se používají v různých prostředcích. Nejčastěji se s nimi setkáváme v dopravních prostředcích a v různých průmyslových zařízeních. Ak i vy hledáte kvalitní elektromotory, navštivte https://elektromotory-vybo.cz, kde najdete mnoho zajímavých informací o těchto zařízeních. Usnadněte si jejich výběr i vy!