Plynar Bratislava a rozsah jeho služieb

Plynár Bratislava – odborník na všetky plynové zariadenia

Vykurovanie zemným plynom je v súčasnosti veľmi obľúbené. Pri takomto riešení vykurovania nie je potrebné chystanie paliva, veľkú kotolňu, hodiny driny atď. Na vykurovanie plynom stačí len plynová prípojka, kotol na vykurovanie, ktorý často býva aj s ohrevom na teplú vodu a to je všetko. Pri začatí vykurovacej sezóny ho stačí jednoducho spustiť a nadstaviť hodiny, kedy sa bude kúriť. K tomu je možné riešiť aj spotrebiče na plyn ako plynový sporák a rúra. Pri zapojení takéhoto zariadenia je však nevyhnutná pomoc plynára. Plynar Bratislava rieši prípojky ale aj nevyhnutné revízie ohľadom plynových zariadení. Okrem toho plynár Bratislava vykonáva aj tlakové skúšky či rekonštrukcie rozvodov.

Portfólio plynára Bratislava

Cenovo dostupný plynar Bratislava
Služby plynára v Bratislava sa oplatí využiť

Pri riešení plynovej prípojky budete prácu plynára skutočne potrebovať. A nielen vtedy. Plynár Bratislava okrem toho rieši revízie a údržbu plynových kotlov, kontrolu úniku plynu, opravy plynových kotlov, výmenu uzáverov a hadíc na plynových zariadeniach, zapojenie aj odpojenie plynových varných dosiek s potvrdením záručného listu výmenu hlavného uzáveru plynu, tlakové skúšky a revízie na plynovom rozvode aj revízie plynovej prípojky.

Pravidelná kontrola plynových kotlov

Začiatkom vykurovacej sezóny je nevyhnutné žiadať kontrolu plynového kotla. Frekvenciu určuje plynár Bratislava na základe veľkosti kotla. Domácnosti, ktoré majú plynový kotol do 50 KW majú povinnosť kontroly kotla každé 2 roky a zariadenia nad 50 KW každý rok. Tieto kontroly sú zákonom dané a môže ich vykonávať len osoba odborne spôsobilá, ktorá má príslušné oprávnenie. Pri pravidelných kontrolách nejde len o splnenie zákonnej povinnosti. V plynových kotloch prebieha spaľovací proces, pri ktorom sú vyvíjané vysoké povrchové teploty. Pri nezabezpečení revízie je možný únik oxidu uhoľnatého, ktorý by mohol vážne poškodiť zdravie. Okrem toho môže dôjsť k skráteniu životnosti až k znefunkčneniu celého zariadenia. Preto na revízie plynových kotlov netreba zabúdať a vzhľadom k obmedzenému množstvu plynárov je dobré ich vykonávať hneď po vykurovacej sezóne a nečakať až do ďalšej sezóny. Ak hľadáte plynára Bratislava, ktorý pomôže s čímkoľvek ohľadne plynu a plynových zariadení, navštívte nasledujúcu stránku a získate viac informácií: https://www.teplydomov.sk/. Súčasne môžete požiadať aj o vypracovanie cenovej ponuky na daný typ práce.