Prezentacia pre investora a jej plusy

Prezentácia pre investora by mala spĺňať viacero požiadaviek, pričom musí byť kreatívnou a dokázať investora zaujať

Prezentácia pre investora môže zohrávať pri konkrétnom biznise rozhodujúcu úlohu a určite by sme ju mali zostavovať s plnou vážnosťou. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, tak dôležitú úlohu v prezentacia pre investora zohráva aj kapitola popisujúca daný problém. V tejto časti prezentácie pre investora by sme sa následne mali snažiť popísať konkrétny problém čo možno do najväčšej hĺbky a premostiť následne na to, ako ho vieme odstrániť a daný projektom vyriešiť. V tomto smere si musíme byť absolútne istý v tom, či daná skutočnosť v praxi naozaj existuje a aké sú jej konkrétne dopady v praxi. Dôležité je tiež popísať to, ktorej skupiny ľudí sa táto situácia týka, resp. aké sú jej dopady na danú oblasť.  

Prezentácia pre investora musí byť prehľadná a jasne poukazovať na niektoré skutočnosti

Prezentacia pre investora a jej osnova
Body v prezentácii pre investora

Cieľom prezentácie pre investora je predovšetkým upútať jeho pozornosť. Možností je neskutočne veľa a viac-menej sú limitované len kreativitou a skúsenosťami osoby vytvárajúcej jej obsah. Zásadnou mierou zvýši svoju úspešnosť ten, kto dokáže do svojej prezentácie pre investora zakomponovať aj konkrétny produkt riešiaci vyššie spomínaný problém. Ak v danom momente ešte neexistuje produkt vo finálnej verzii, potom môže postačovať aj ukážka tzv. demo variantu. Prezentácia pre investora musí následne jasne a bez akýchkoľvek pochybností ukazovať všetky možnosti využitia tohto produktu a vysvetliť všetky jeho hlavné pozitíva. Každý z produktov je určený pre trh a cieľová skupina by taktiež mala byť jasne definovaná. Ak by prezentácia pre investora túto časť nemala a chýbalo by v nej spomenutie cieľovej skupiny, potom by to zásadnou mierou znížilo šance na úspech jej aj celého projektu. Stávka na jednu kartu sa nemusí vyplatiť v akejkoľvek inej oblasti v našich životoch. Takto je tomu aj v prípade spomínanej prezentácie a dôležitú úlohu zohráva škálovateľnosť. Jej cieľom je prispôsobiť produkt a konkrétne riešenia určitým situáciám na trhu, potrebám zákazníka a možnostiam firmy. Takýto prístup opäť pomôže zásadnou mierou priblížiť k presvedčeniu investora, že táto cesta na investovanie jeho financií je skutočne tou správnou. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://marekstraka.com/.