História Slovenska a jeho tradície

Príbeh Slovenska sa začal písať v roku 1993

Samotná história Slovenska sa začala písať oveľa skôr ako v roku 1993, pred tým sme patrili k mnohým štátom, avšak od roku 1993 sme samostatným štátom, samostatnou republikou. História Slovenska sa píše už od tých najstarších dôb, kedy sme postupne prešli rôznymi osídleniami, boli sme súčasťou rôznych ríš a postupne sme sa prepracovali až do súčastí štátu, ako je napríklad Uhorský štát, Československá republika, až po samotnú Slovenskú republiku.

Významné udalosti do roku 1993

História Slovenska podľa rokov
Udalosti v histórii Slovenska

Pred rokom 1993 sa stalo množstvo zaujímavých a pre budúcu Slovenskú republiku dôležitých udalostí, ktoré však nebudeme všetky menovať, vyberieme len pár, o ktorých história Slovenska skutočne je. V roku 1787 nastal pre územie Slovenska dôležitý okamih, pretože bola kodifikovaná prvá slovenčina, ktorú kodifikoval Anton Bernolák, a tak sa história Slovenska začala písať už aj so svojim prvým jazykom. Po tejto kodifikácii nasledovala ďalšia kodifikácia od Ľudovíta Štúra, a to v roku 1847.Postupom času sa založili centrum vzdelanosti a kultúry Slovákov, a to v Martin, a toto centrum dostalo názov Matica Slovenská. Od roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Československa, za Slovensko sa stalo hlavným mestom Bratislava. Prezidentom za Slovenskú časť sa stal Jozef Tiso, a to z vôle fašistického Nemecka, ktoré vtedy na Slovensku, ako aj v iných krajinách vládlo, avšak v roku 1944 prepuklo Slovenské národné povstanie a začalo sa postupné oslobodzovanie od fašistov. O štyri roky na to, sa stalo Slovensko súčasťou komunizmu, kde komunizmus skončil v roku 1989, a to Novembrovou revolúciou, ktorou sa otvorili dvere demokracie.

Dôležité a významné udalosti po roku 1993

Prvého januára 1993 sa stala Slovenská republika samostatným štátom. 19 januára 2020 sme boli prijatý za člena OSN. V roku 2004 sme sa na začiatku mája stali členom Európskej únie, zatiaľ sme sa však stali len členom EÚ, ešte sme stále mali našu slovenskú menu, korunu. Na konci roka 2007 sa Slovenská republika stala súčasťou Schengenského priestoru, teda stali sme sa súčasťou voľného pohybu, čo jednoducho vysvetlené znamená voľný prechod cez hranice, teda len na občiansky preukaz, medzi 25-timi krajinami. Na začiatku roka 2009 sme zmenili našu menu korunu na eurá a tak sme sa pridali medzi krajiny Európskej menovej únie. Všetky tieto udalosti boli pre Slovensko veľmi významnými, a každou zmenou sa Slovenská republika posunula na inú úroveň. Ak sa chcete dozvedieť viac na tému história Slovenska, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://slovander.sk/.