Prúdový chránič v domácnosti

Prúdový chránič, jeho funkcia a príslušné normy v tejto oblasti

Tušili ste aspoň trochu čo je funkciou prúdového chrániča? V nasledujúcich riadkoch sa teda bližšie pozrieme na odpovede na túto otázku a tiež príslušné normy súvisiace s prúdovým chráničom. Vývoj v rôznych oblastiach našich životov v konečnom dôsledku znamená aj vývoj v oblasti elektrotechniky. Práve tá sa stala neodmysliteľnou súčasťou našej domácnosti, pracovného života a prakticky všetkého ostatného, s čím naša existencia súvisí. Elektrina sa nám teda v mnohom stala nápomocnou, no s rastúcou závislosťou našich životov na nej sa objavujú aj isté komplikácie a otázky, ktoré je potrebné zodpovedne vyriešiť. Práve v tejto otázke nám dokonale pomôže prúdový chránič.  

Prúdový chránič je v súčasnosti absolútnou nevyhnutnosťou

Prúdový chránič a jeho cena
Inštalácia prúdového chrániča

Elektrina nám teda pomáha vo viacerých smeroch a na veľmi dlhé obdobie to tak ešte aj bude. Práca s ňou si však vyžaduje maximálnu dávku opatrnosti, no pri nej nekončia zásady bezpečnosti ani zďaleka. Ak by sme teda chceli s elektrinou manipulovať, robiť revíziu alebo dokonca zrealizovať rekonštrukciu rozvodov, tak tieto aktivity by mali byť vykonávané výhradne osobami disponujúcimi požadovanými certifikátmi alebo vzdelaním v tomto odbore. V nadväznosti na vyššie uvedené by teda súčasťou elektrickej siete mal byť aj prúdový chránič. Úlohou prúdového chrániča je teda ochrániť predovšetkým zdravie obyvateľov danej nehnuteľnosti a taktiež majetok nachádzajúci sa v nej. Opodstatnenie prúdového chrániče by sme mali pocítiť najmä pri vzniku prípadnej poruchy, či priameho kontaktu s elektrinou. Ich aplikovanie do domácnosti každého z nás je dnes už viac-menej nevyhnutné. Okrem funkcie by nás však mal taktiež zaujímať princíp fungovania chráničov. Tieto poznatky sú následne dôležité pre výber konkrétne typu tak, aby bola vyššia bezpečnosť dosiahnutá aj z praktického hľadiska. Variantov tohto zariadenia je teda niekoľko, no základné konštrukčné prvky sú pri každom z nich identické. Medzi tieto prvky zaraďujeme spínací mechanizmus, relé a tiež prúdový transformátor. Aplikovanie prúdového chrániča do prevádzky by malo vychádzať s dodržiavania určitých noriem. Za všetky normy spomenieme len jednu a tá je označovaná ako STN 33 2000-1, ktorá dbá na eliminovanie všetkých hrozieb a následkov prípadnej poruchy. Jej súčasťou je tiež pomôcť pri bezpečnostnej prehliadke, údržbe a skúšaní všetkého dôležitého. Ďalšie informácie o prúdovom chrániči nájdete na webovej stránke https://www.legrand.sk/.