Solarne panely a ich efektivita

Solarne panely a niekoľko podstatných faktov

Ak by sme si mali predstaviť život bez elektriny, v prvom momente by nám zrejme napadol prívlastok “nemožný”. Stačí, že väčšia letná búrka má za následok niekoľkohodinový výpadok dodávok elektrickej energie a až vtedy si každý z nás uvedomí svoju závislosť za nej. Pokiaľ jej dodávka zažíva výpadok, všetko sa nám zdá byť bežné. Ak je však dodávka prerušená, zistíme, čo všetko v domácnosti ju potrebuje pre svoju činnosť. Pozrime sa však na novšiu technológiu jej získavania a tou sú práve solárne panely. Klimatické podmienky sa menia, vďaka čomu o pár rokov nemusí byť ani v našich zemepisných šírkach stredomorské podnebie ničím výnimočných. Solarne panely preto získavajú na popularite a na strechách rodinných domov i ostatných budov ich možno vidieť v čoraz väčšej miere.  

Čo ponúkajú solárne panely svojim majiteľom? 

Solarne panely a ohrev vody
Nacenenie solárnych panelov

V dnešnej dobe možno badať snahu o znižovanie nákladov v rôznych sférach života. Inak tomu nie je ani pri bývaní v rodinnom dome a jedným z hlavných prínosov solárnych panelov je znižovanie vynaložených finančných prostriedkov na réžiu. Používaním solárnych panelov môže byť rodinný rozpočet značne odľahčený, dokonca môžeme hovoriť o obmedzení závislosti od elektrickej energie dodávanej z elektrárne. Avšak aj tento stav je potrebné ozrejmiť. Solárne panely predstavujú technologické zariadenie, ktorého podstatou nie je premena solárnej energie na elektrickú. Ich úlohou je totižto jej premena na teplo, a tak nám slúžia na ohrev vody v našich domácnostiach. Tú môžeme následne použiť na vykurovanie v radiátoroch alebo podlahovom vykurovaní, v bazéne a samozrejme touto technológiou môžeme ohriať aj vodu určenú na pitie. V súčasnosti sa do popredia čoraz viac dostáva i otázka ekológie. Tá je veľmi úzko spojená práve s montážou solárnych panelov a získavanie energie takýmto spôsobom môžeme v súčasnosti bezpochyby označiť za najekologickejšie riešenie. No a ako je na tom účinnosť týchto panelov? Tá samozrejme nie je 100%-ná. V ideálnych podmienkach sa pohybuje v rozmedzí 70 a 80% a závisí od niekoľkých podstatných faktorov. Medzi tie radíme najmä intenzitu slnečných lúčov v konkrétnych klimatických podmienkach, priemernú teplotu v jednotlivých mesiacoch, umiestnenie solárnych panelov na niektorú zo svetových strán a ich počet.  

Bližšie informácie o solárnych paneloch nájdete na webovej stránke https://www.viessmann.sk/.