Stykač a jeho zavedenie do používania

Stykač a jeho praktický prínos pre jednotlivé elektrické aplikácie

Pojem stykač nemusel každý z nás už aspoň raz za život započuť a najmä tí z nás, ktorí nie sú nadšencami v oblasti elektrotechnického remesla môžu mať s interpretáciou a vysvetlením tohto zariadenia značný problém. Pokiaľ patríte medzi nich aj vy, tak rozhodne vám túto skutočnosť nijako nezazlievame a práve pre vás budú nasledujúce riadky tými užitočnými. Podstatu stykača by sme teda mohli definovať ako elektromagnetické zariadenie, ktoré pracuje na veľmi jednoduchom princípe a jeho jednoznačnou úlohou je zabezpečiť celej aplikácii dostatočnú dávku bezpečnosti a predísť tak vzniku neželaných situácií. Najmä pri vzniku prepätia v sieti teda okamžite dochádza k odpojeniu celej aplikácie od prísunu elektrickej energie a dochádza tak k odstaveniu jednotlivých spotrebičov. Vďaka stykaču je teda dosiahnutá želaná úroveň bezpečnosti, ktorá je citeľná najmä v otázke ochrany zdravia a samotného majetku.  

Stykač je vo svojej podstate jednoduchým zariadením, no jeho význam je značný 

Stykač a jeho úloha v domácnosti
Komponenty stykača

Na trhu teda existuje hneď niekoľko variantov stykača a zariadenie možno definovať najmä z hľadiska sily, druhu elektrického prúdu či vykonávanej funkcie. Vo väčšine prípadov je teda stykač aplikovaný v elektromagnetickom variante, no v žiadnom prípade sa nejedná o jediný z nich a ďalej môžeme hovoriť o niektorom z olejových či vzduchových alternatív. Veľmi nadnesene a s nemalou dávkou jednoduchosti možno stykač definovať ako zariadenie starajúce sa o spínanie a odpájanie elektrického spoja a hlavnou témou je, ako sme už spomínali vyššie, práve dosiahnutie potrebnej dávky bezpečnosti. Stykač je pomerne často porovnávaný s relé, no hlavným rozdielom je predovšetkým reakčný čas, v rámci ktorého dôjde k zapnutiu stykača. Práve v jeho prípade dochádza pri spínaní k vyššej produkcii hluku a funkčnosť zariadenie je zabezpečená prostredníctvom medenej cievky, v ktorého vnútri sa nachádza feromagnetické jadro a dôležitou súčasťou je aj jednoduchý mechanizmus schopný pruženia a ďalšími kontaktami. Osadená kotva sa dokáže hýbať a tento stav môže byť dosiahnutý vďaka magnetickému poľu. Takýto dokáže byť v zariadení dosiahnutý cez pripojenie na elektrické napätie a praktické využitie zariadenia je najmä všade tam, kde dochádza k častému zapínaniu. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.legrand.sk/