Tupozrakosť u žien

Tupozrakosť nie je nenapraviteľná očná vada

Zrak je zmysel, vďaka ktorému dokážeme vnímať svet okolo nás. Rozpoznávame predmety, farby a takisto rozvíja našu predstavivosť. Oči sú párovým orgánom a pri vnímaní sveta používame obe. Ide o takzvané binokulárne videnie, čo znamená, že vďaka nemu dokážeme vnímať svete v 3D. I keď sa na svet pozeráme dvoma očami, obraz z nich sa v našom mozgu spája do jedného. Pokiaľ mozog nie je schopný spojiť oba obrazy, ide o vadu. Takýmto prípadom je aj tupozrakosť. Poďte sa spolu s nami pozrieť, o akú očnú chybu ide, či je možné ju korigovať a ako je možné ju diagnostikovať. 

Tupozrakosť môže byť nebezpečná

Tupozrakosť a jej liečba
Nebezpečie tupzrakosti

Ide v podstate o chybu, ktorej hlavným prejavom je zníženie zrakovej ostrosti. Spravidla postihuje iba jedno oko, no môže sa vzťahovať na obe. Pri tupozrakosti nie je mozog schopný vnímať obrazy, ktoré prichádzajú zo sietnice oka. Ako sme už spomínali v úvode, mozog spája obrazy z oboch očí do jedného a práve v čase, keď takéto vnímanie nastáva, sa môže objaviť tupozrakosť. V prípade škúlenia alebo slabšieho oka mozog zabráni tomu, aby sa rozdielne obrazy spojili v jeden a vyradí slabšie oko. To znamená, že človek toto oko akoby prestal používať. Následkom je zoslabené priestorové videnie a namiesto 3D vidí 2D. Tupozrakosť sa najčastejšie objavuje u detí. Práve v tomto veku je nutná včasná diagnostika, pretože pokiaľ sa s liečbou nezačne čo najskôr, v dospelosti už nebude možné túto očnú vadu napraviť. 

Ako prebieha diagnostika tupozrakosti?

Tupozrakosť je očná vada, ktorú si nielenže nemusí všimnúť rodič, ale ani samotné dieťa. Preto je mimoriadne dôležité nezanedbávať preventívne prehliadky u očného lekára. Prvé očné vyšetrenie by malo dieťa absolvovať už vo veku 3 rokov. Vyšetrenie zraku prebieha prostredníctvom optotypu, pričom jedno oko musí mať dieťa úplne zakryté. Takto sa postupne vyšetrí aj druhé oko. Pokiaľ je v detskom veku včas odhalená tupozrakosť, je možné s ňou pracovať a následne ju úplne odstrániť. Po 9. roku veku dieťaťa sa však už zrak prestáva vyvíjať a vtedy sa už táto očná vada nedá úplne odstrániť. Viac potrebných informácií o tupozrakosti získate na webovej stránke https://www.ivio.clinic.