Týdeník Prostějovska

Aktuálně z Prostějova a okolí

header

facebook

twitter

 

20. října 2018 svátek má Vendelín

O volbách do Parlamentu České republiky v Kalifornii

O volbách do Parlamentu České republiky v Kalifornii

Úterý, Listopad 14, 2017 - 10:05
Redakce
V letošním roce jsme měli ve Spojených státech naplánovaný opravdu bohatý kulturní a společenský program. Jednak jsme se zúčastnili vernisáže výstavy obrazů českého malíře Jaroslava Jerry Gebra, potom jsme se potkali s panem generálním konzulem Pavlom Šepeľákom a Anetou Campbell při rozhovoru o české kultuře a umění v působnosti generálního konzulátu v Los Angeles. Významnou událostí pro nás byly volby do Parlamentu České republiky a na závěr tradiční podzimní setkání Amerického Sokola v Pasadeně.

 

        Ještě se musím zmínit o tom, že český konzulát v Los Angeles pořádá každým rokem  v soukromé rezidenci generálního konzula setkání u příležitosti oslavy Státního svátku České republiky, a to vždycky v termínu kolem 28. října. Letos však byla tato významná událost posunuta na 9. října, a to z důvodu účasti Jeho excelence Hynka Kmoníčka jako nového velvyslance naší republiky ve Washingtonu. Letos byla oslava významná i tím, že ji zahájil koncertem houslový virtuóz Pavel Šporcl, který mimo jiné předvedl variace na českou a americkou hymnu. Letošního setkání se také tradičně zúčastnili představitelé města Los Angeles, a samozřejmě početná diplomatická, krajanská a obchodní komunita Taky bych rád připomněl, že se letos sešel rekordní počet hostů. Než se dostanu k hlavnímu tématu tohoto mého povídání,  tak alespoň obrazové zpravodajství z oslavy.  Fotografie ze slavnosti pořídila paní Jana Bridle.

Diplomatická, krajanská a obchodní komunita v zahradě rezidence

J. Exc. Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR v USA, s paní Lourdes Saab, zástupkyní protokolu LA County, v pozadí J. Exc. Pavol Šepeľák, generální konzul ČR v Los Angeles 

 

Slavnostní večer zahájil svým vystoupením Pavel Šporcl

 

J. Exc. Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR v USA, a J. Exc. Pavol Šepeľák, generální konzul ČR v Los Angeles 

        Teď bych se však chtěl věnovat hlavnímu tématu, a to volbám do Parlamentu České republiky, kterých jsme se účastnili s manželkou, jak už se skoro stalo naším podzimním zvykem při našich návštěvách Kalifornie. Díky vstřícnosti volební komise jsme mohli ve volební místnosti také fotografovat. Přišli jsme do volební místnosti hned ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne, kdy volby začínaly. Byl jsem překvapen, jaké množství voličů si tuto událost  nenechalo ujít hned  od začátku.  Nemohu opomenout taky zájem médií, protože byli přítomni jak novináři, tak i televize. Předsedkyní  volební komise byla letos Pavlína Ciorobea, asistentka generálního konzula, kterou jsem požádal o krátký rozhovor.


       Pavlíno, potkáváme se spolu v Los Angeles už několik let, ani u parlamentních voleb nejsme letos poprvé, ale letos jste byla poprvé předsedkyní volební komise. Je to veliká zodpovědnost?
      Veliká zodpovědnost to samozřejmě je, protože jsem garantem toho, že volební výsledky za náš zvláštní volební okrsek budou spočítány a zaslány do ČR včas a bez chyb. V minulosti jsem již ve volební komisi v zahraničí působila, ale v roli zapisovatele, což je také prací zodpovědnou, ale samozřejmě předseda je předseda. To se nesmí podceňovat.

      Jak se vám pracovalo s vaším týmem a kolik času vám zabrala příprava voleb?
      Musím říci, že celý náš tým byl výborný, a to jak během příprav, tak při samotném průběhu. Panovala vždy výborná nálada a na všechny se dalo plně spolehnout. Byli jsme velmi dobře sehraní. Co se týče časové zátěže příprav, tak ta se dá velmi těžce vyčíslit. Přípravy probíhají průběžně okamžitě od dne rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky, kdy začíná běžet spousta lhůt a s nimi spojených administrativních úkonů. Samozřejmě, že nejintenzivnější přípravy jsou pak poslední týden těsně před konáním voleb, kdy je třeba připravit veškeré volební materiály a volební místnost. To celá naše volební komise zůstávala v práci každý den od brzkého rána až do večera, protože být členem  volební komise je nad rámec  běžných  pracovních povinností a nemůžeme říci občanům, že kvůli volbám nebudeme poskytovat běžné konzulární služby. 

 
      Vysvětlila byste stručně našim čtenářům, proč se tady u vás volilo už ve čtvrtek a v pátek?

      Volby jsou u nás posunuty o den dříve a probíhají skutečně ve čtvrtek a pátek, a to z důvodu velkého časového posunu. Tak nám to stanovuje  volební zákon. Konkrétně v Los Angeles je o devět hodin méně, než v České republice.

 

      Pavlíno, děkuji za rozhovor.

 

 

Asistentka generálního konzula Pavlína Ciorobea a předseda krajanského spolku Pasadenská beseda Mirek Vondruš

 

Helena Forst Janošíková

 

 

        Jedním z prvních, kteří přišli volit byl i Mirek Vondruš, se kterým se známe už hodně let a potkáváme se vždycky při našich návštěvách Californie, tak jsem ho taky požádal o pár slov.

        Mirku, dnes je to poprvé, kdy se spolu potkáváme na českém konzulátě ve volební místnosti. Mohl bys mi teď odpovědět na pár otázek? Dělal jsem rozhovor s generálním konzulem Pavlom Šepeľákom a s Anetkou Campbell, ještě stejným způsobem jako tobě jsem položil pár otázek i Pavlíně Ciorobea jako předsedkyni volební komise.

 

      Od kterého roku žiješ v Americe a přestěhoval ses přímo do Los Angeles nebo jsi žil předtím jinde?

     Žiji v Americe od roku 1969, nejprve v New Yorku, později až dodnes v Los Angeles.

 

       Kolikáté jsou toto tvoje volby v Los Angeles?

      České volby  první.

 

       Zůstalo ti po odchodu z České republiky české občanství nebo jsi jej dodatečně znovu získal, případně kdy a jakým způsobem?

      Československé občanství mi bylo odňato snad již v roce 1970 ale po 41 letech mi bylo opět vráceno. Vyhledal jsem si v českých dokumentech, ze jsem opětně státním občanem České republiky již od 12. září 2001. Toto osvědčení mi bylo vydáno v Jindřichově Hradci.

 

       Jak se ti líbila atmosféra voleb v letošním roce? Byl jsi volit hned první den, těšil ses na volby?

      Atmosféra byla zcela normální a volit jsem byl hned první den, a to s patriotickou hrdostí.

 

      Ptal ses mne asi týden před volbami, abych ti poradil koho volit? Nebudu se ptát na konkrétní tvůj hlas, ale dal jsi na mne a jsi přesvědčen, že ses rozhodl dobře?

      Jsem vděčen za radu a věřím, ze jsem zvolil dobře.

 

       Potkáváme se každým rokem na oslavě státního svátku v rezidenci generálního konzula, jak se ti líbil letošní Czech National Day?

      Oslava státního svátku na residenci našeho pana generálního konsula byla jako vždy a tradičně vynikající.

 

      Jsi předsedou Pasadenské besedy, mohu požádat, abys mi několika slovy přiblížit její činnost a poslání? Abys měl čas na rozmyšlenou, bude mi stačit, když mi informace poskytneš mailem a já je použiji později v dalším článku.

       Ano, rád ti pošlu podrobné informace mailem.

 

       Děkuji ti za rozhovor

 

      A aby moje zprávy z voleb v Los Angeles byly úplné, požádal jsem ještě po jejich skončení Pavlínu o doplňující otázky, které mi poslala mailem.

 

         Pavlíno, jak jste počítali hlasy a kdy jste je odesílali do Česka?

        V den uzavření volebních uren doma tady bylo 5 hodin ráno. V tuto dobu jsme se s celým týmem volební komise opravdu v sobotu 21. října sešli a začali počítat. To nám vzalo necelou hodinu, kdy jsme pak zabezpečeným elektronickým systémem zaslali výsledky na ČSÚ, a poté čekali na pokyn, že vše je v pořádku přijato a můžeme jít domů. Podle zákona je na zaslání výsledků 24 hodin, ale my jsme se samozřejmě nechtěli dostat do situace, že celý svět bude čekat jen na nás, tak jsme si raději přivstali a poctivě drželi čas s Českou republikou. 

       Můžete mi prozradit, kolik voličů jste letos měli u vás na konzulátě celkem a kolik z toho bylo voličů, kteří přišli s voličskými průkazy jako turisté z České republiky?

       Letos u nás odvolilo celkem 95 voličů, což je rekord tohoto úřadu. Voličů, kteří odvolili na voličský průkaz, bylo více jak polovina. Přišlo hodně českých turistů, ale také krajanů žijících v USA (konkrétně v naší jurisdikci západního pobřeží), kteří například přiletěli odvolit

až ze Seattlu (stát Washington) či Kansas City (státu Kansas).


      V dalším povídání o letošní návštěvě Spojených států se zmíním příště o událostech, které jsem naznačil už na začátku.                                                                                         foto autor

 

 

 

Miloš Forst